اداره فرهنگ وارشاداسلامی بندرترکمن

نگاهی به فرهنگ و هنرشهرستان های ترکمن وگمیشان

بنام خالق هنر

انجمن نمایش شهرستان بندرترکمن وگمیشان

تاریخچه

تا قبل ازتاسیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بندر ترکمن در سال 1378 ،دوگروه تئاتر " ملانفس بندرترکمن" و" روشن گمیشان"با مضامین آئینی و سنتی ، مردم را به  تماشای هنر های نمایشی ترغیب می نمودند .

با استقبال عمومی و رشد کمی و کیفی هنرمندان صحنه ای گروه های دیگری پا به عرصه وجود گذاشتند که خود زمینه ساز تشکیل انجمن نمایش شهرستان بندر ترکمن در سال 1380 شدند.

طی سالیان متمادی 11 گروه نمایشی دراداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ترکمن در یک دهه اخیر طلایه دار هنرهای صحنه ای و خالق آثار فاخر و عامه پسند بوده اند.

بدلیل مشکلات مادی وعدم حمایت از این گروههای هنرمندوعلیرغم پتانسیل فراوان وبالفعل هنرهای نمایشی، متاسفانه از گروههای ذیل تنها چهارگروه صدرهمچنان به فعالیت جسته وگریخته ادامه می دهند.

گروه های نمایشی شهرستان بندر ترکمن:

    عنوان گروه                          سرپرست گروه                                            سال تاسیس

1- گروه ملا نفس(روشن)        حاجی محمدایری                                                  1370

2- گروه وحدت                          فرشیدکلته(موسس شهرام کرمی)                      1378

3- گروه آلادا                             علی رضایلمه(موسس مرحوم بهروزایری)            1379       

4- گروه نغمه(هیوا)                    محمودکر                                                           1383                                                                                               

 

گروههای تئاتر شهرستانهای ترکمن وگمیشان

1. گروه تئاتر آلادا :

سابقه:

این گروه ابتدا با نام دلتا (هسته مرکزی سه نفره تاسیس کنندگانش) درسال 1379 وارد عرصه هنرهای نمایشی شد و با افزایش تعداد هنرمندان فعال این گروه به آلادا (اندیشه) تغییر نام داد.

تا سال1387  بهروزایری سرپرستی گروه را به عهده داشت..پس از فقدان آن مرحوم ،علی رضا یلمه جایگزین وی گردید.

این گروه به دلیل اشتغال هسته مرکزی اش به حرفه تئاتر، مجری میان پرده های نمایشی مناسبتی درادارات و نهادهای دولتی و بخش خصوصی و نیز جنگ های شادی در جشن های  متنوع قوم ترکمن از" بندر ترکمن"دراستان گلستان تا"راز وجرگلان"در استان خراسان شمالی است.

آدالا علاوه براجرای نمایش های جدی وکمیک ، نقش عمده ای در تولید فیلمهای کوتاه وبلند مستند وسینمایی تولیدشده در منطقه همچون فیلم های بلند سینمایی "یارش"و بلند سینمایی "آلماگل"، سریال تلویزیونی"قدرت"، سریال  تلویزیونی" کارگاه علوی 2" و سریال تلویزیونی"ستایش"و نیز فیلم های کوتاه "غروب من" ، "دنیاهی" ، "انعکاس"، "چرخ" ،"بن بست"،"مختومقلی"و ... داشته است.

 سرپرست:

علی رضا یلمه (بنیانگذار مرحوم بهروز ایری)

 علی رضا یلمه متولد 1358 بندرترکمن فعالیت هنری خودرا از سال 1379 با نمایش "اینجا آخر دنیاست"به نویسندگی و کارگردانی : بهرام محمدایری آغاز نمودکه این نمایش هرگز اکران عمومی نشد.

سال 1381 درنمایش "غصه های یک مرد بزرگ"  با رویکرد فولکلور درسالروز تولد مختومقلی فراغی شاعروعارف ترکمن ایفای نقش نمود.او سال بعد بااین نمایش در"جشنواره اکو"که برای اولین بار و بصورت غیررقابتی برگزارگردید،حضوریافت.

در"نمایش از سربیکاری"درجشنواره شهرستانی سال 1382  رتبه دوم بازیگری وسال بعد درجشنواره استانی بسیج سوم بازیگری را کسب نمود.درهمین سال نمایش"چوپان"را نیز اجراکرد.

سال 1384 نمایش "عموزنجیرباف" را یازی کرد.

با نمایش" مهرتو"درسالهای 1383و1385به روی صحنه رفت .نمایش "مشکل "را نیز درسال 1385 بازی نمود.

سال 1386 درنمایشهای "ترکمنینگ"(جوانمرد) و"کاری ندارم،بیکارم" وسال1387 درنمایش "سربازهای یونولیتی" نقش آفرینی کرد.

درسال 1388 بازیگر نمایش های "خورشیدوستاره" و"کوچه اقاقیا "بود.

کارگردانی او برای اولین باردرسال1384 ازنمایش " فردا"آغازگردید.وی نمایش "خروس سحرخیز.الاغ تنبل"رادرسال1388 ونمایش "گرگون" را درسال 1389 کارگردانی کرد.

گذراندن دوره های سه ماهه  بازیگری در سال 1381 و  شش ماهه بازیگری سال 1385در بندرترکمن موجب ارتقا دانش هنری اوگردید.اخذگواهینامه کارگاههای آموزشی بازیگری تئاتر1386 از مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ وارشاداسلامی نیز به اودرطی پله های ترقی هنرهای نمایشی کمک مضاعف نموده است.

یلمه ازسال1383 تا1386 عهده دارریاست انجمن نمایش بندرترکمن وگمیشان بوده است.نیز از1386 تا سال 1389 بعنوان نایب رییس انجمنمشغول خدمت بود.

اودر آخرین انتخابات  تا سال 1391 به عنوان رییس انجمن نمایش منتخب گردیده است.

اعضای  هسته مرکزی:

1.عراز (شهروز) ایری "کارگردان"   2. بهرام محمدایری "نویسنده"     3.علی رضا یلمه "بازیگر"

4.حسین شیروانی "بازیگر"             5.عبدالرسول اونق "بازیگر"

اعضا:

بهرام محمد ایری.رضا قبه. دردی احمدی. عرازبردی خوجه. عیدمحمد(فریدون) مسکین کلته.شمس الدین قزل.عیسی کم. محسن طوری فرد. بهروزایمر. سجادایری. متین ادریسی. مهدی خزین. علیرضااسکندریان. بهروز تاتاری. محمدقزل. ناصرقره قول. مهردادقره قول. . مسعودکر. علی دست گزین. رسول کمی. یونس تسبیحی.

عالیه مختومی. سیما فروزنده. سولماایری. زهراحاجیلری. نرگس بهیار. عافیه کلته. نیناعیدی. سلیمه چوگه. صغری رمضانی فاطمه میرقاسمی مهر نو.  نسرین حاتمی لطف آبادی. سولمازکوسلی. اعظم درستکار کاشک. مینا درستکارکاشک. عارفه درستکار کاشک. مهسا هاشمی.زلیخاغایبی. سولمازکر. سلیمه گجمی.افسانه بلی.سانازیلقی.مینا بائی.

 

نمایش های اجرا شده:

1. نمایش "اینجاآخردنیا است"

(اجرای عمومی 1379)

عوامل :

نویسنده: بهرام محمدایری  کارگردان:عراز(شهروز)ایری 

بازیگران:عراز(شهروز)ایری .زلیخاغایبی.سولمازکر. علی رضا یلمه.

2. نمایش "غصه های یک مرد بزرگ"

(حضوردرجشنواره شهرستان 1381) (حضوردرجشنواره بین المللی اکو1382)

شش اجرای عمومی درشهرستانهای گرگان، بندرترکمن وگنبدکاوس.

عوامل:

نویسنده:.بهرام محمدایری     کارگردان: دردی احمدی    

بازیگران: دردی احمدی. عراز (شهروز) ایری. علی رضایلمه.سلیمه گجمی. سولمازکوسلی. حسین شیروانی. عید محمد(فریدون )مسکین کلته. نرگس بهیار. نینا عیدی

موسیقی: کمال الدین اصفهانی     طراح دکور وصحنه: مراد ایری      طراح لباس: ملیحه شریعتی      نور وصدا: امیرکاوش                                                               

3. نمایش "ازسربیکاری"

(حضوردرجشنواره شهرستان1382) (حضوردرجشنواره غرب استان1383)(حضوردرجشنواره استانی بسیج1383)

سه اجرای عمومی دربندرترکمن 1382

عوامل:

نویسنده وکارگردان: بهروزایری    

بازیگران: دردی احمدی. عراز (شهروز) ایری. علی رضا یلمه. سلیمه گجمی. سولمازکوسلی. حسین شیروانی. عید محمد(فریدون) مسکین کلته. مارال خوش بین. رضا قبه. شمس الدین قزل

افتخارات:

کسب رتبه دوم بازیگری مرد ورتبه دوم نویسندگی وکارگردانی درجشنواره شهرستان.

کسب رتبه دوم وسوم بازیگری مرد ورتبه سوم نمایش ازجشنواره استانی بسیج.

4. نمایش "چوپان"

(اجرای عمومی1382)

عوامل:

نویسنده وکارگردان: بهروزایری    

بازیگران: بهروزایری.علی رضا یلمه.عید محمدمسکین کلته.حسین شیروانی.عیسی کم

5. نمایش "فردا"

(حضوردرجشنواره شهرستان1384)

 (اجرای عمومی در بابلسر 1385)

عوامل :

نویسنده: بهرام محمد ایری     کارگردان:علی رضا یلمه     

بازیگران: دردی احمدی.حسین شیروانی. عراز (شهروز) ایری.بابا سخندان. رضاقبه.شمس الدین قزل. بهروزایری.زهرا حاجی ربیع. نرگس بهیار

افتخارات:

کسب رتبه سوم نویسندگی ودوم بازیگری مرد.

6. نمایش "عموزنجیرباف"

(حضوردرجشنواره تئاتر استانی1384)

(اجرای عمومی دربندرترکمن 1384)

عوامل :

نویسنده : پرویز بشردوست     کارگردان: عراز (شهروز) ایری  

بازیگران: دردی احمدی. حسین شیروانی. عراز (شهروز) ایری.علی رضا یلمه. نینا عیدی. اعظم درستکارکاشک. بهروزایری

7. نمایش "مشکل"

(حضوردرجشنواره شهرستان 1385)

عوامل :

نویسنده وکارگردان: بهروزایری    

بازیگران: علی رضا یلمه. بهروز ایمر. بابا سخندان..افسانه بلی. نرگس بهیار

افتخارات:

کسب رتبه سوم نویسندگی و دوم بازیگری زن از جشنواره شهرستان

8. نمایش "مهرتو"

(اجرای عمومی1383 و1385)

عوامل:

نویسنده وکارگردان : بهروزایری    

بازیگران: دردی احمدی.حسین شیروانی. عراز (شهروز) ایری.علی رضایلمه.عبدالرسول اونق. محمودکر. نرگس بهیار. نینا عیدی. اعظم درستکارکاشک. ساناز یلقی.

9. نمایش "رازآوازجغدها"

(اجرای عمومی1386)

عوامل :

نویسنده: بهرام ایری     کارگردان :عراز (شهروز) ایری    

بازیگران: حسین شیروانی.عراز (شهروز) ایری.عبدالرسول اونق.علی رضا یلمه. بهروزایری. باباسخندان. آی سونا قرجه نژاد. نیناعیدی. اعظم درستکارکاشک

10. نمایش "ترکمنینگ"(جوانمرد)

(اجرای عمومی1386)

عوامل :

نویسنده وکارگردان: حسین شیروانی    

بازیگران: حسین شیروانی. عراز(شهروز)ایری.علی رضا یلمه. بهروزایری. باباسخندان. آی سونا قرجه نژاد. مینادرستکارکاشک. اعظم درستکارکاشک.

11. نمایش "کاری ندارم ،بیکارم"

اجرای عمومی بندرترکمن وگمیشان 1386

عوامل:

نویسنده وکارگردان: بهروزایری    

بازیگران: علی رضا یلمه.روح ا...مجللی. حسین شیروانی. بهروز ایری. محسن طوری فرد. سانازیلقی. عبدالرسول اونق . مینا درستکارکاشک. مهساهاشمی

12. نمایش "سرباز یونولیتی"

( اجرای عمومی1387)

عوامل:

نویسنده وکارگردان: عراز (شهروز) ایری    

بازیگران: . عراز (شهروز) ایری.حسین شیروانی.عبدالرسول اونق.علی رضا یلمه.بهروزایری

13. نمایش "شوهرت تورادوست ندارد"

( اجرای عمومی1387)

عوامل :

نویسنده: بهرام محمدایری     کارگردان : عراز (شهروز) ایری    

بازیگران: عراز(شهروز) ایری. مینا بائی

14. نمایش "رجال وزنش"

(اجرای عمومی درشهرستانهای گرگان و بندرترکمن1387)

عوامل:

نویسنده: جلال تهرانی     کارگردان:علی رضا یلمه  

 بازیگران: علی رضایلمه. صغری رمضانی

15. نمایش "خروس سحرخیز.الاغ تنبل"

(حضوردرجشنواره معلولین منطقه شمال کشوردر بابلسر1388)

(اجرای عمومی 1388)

عوامل:

نویسنده: بهروزایری     کارگردان: علی رضا یلمه     ب

ازیگران: علی رضا یلمه. مسعودکر. علی دست گزین. رسول کمی. یونس تسبیحی. عالیه مختومی. سیما فروزنده.   مدیرصحنه: منیره قارلی پور      طراح دکور: رسول قربانی       طراح لباس:عاطفه مختومی     طراح صحنه وگریم: حسین شیروانی                           موسیقی: حاجی محمد ایری

افتخارات:

کسب رتبه اول نویسندگی ، رتبه دوم بازیگری مرد و رتبه سوم طراحی صحنه

16. نمایش "گرگون"

(اجرای عمومی دربندرترکمن 1389)

عوامل:

نویسنده: سید مهدی مهدوی     کارگردان :علی رضا یلمه            

بازیگران:عراز (شهروز) ایری. عبدالرسول اونق

17. نمایش" زنگوله های بیصدا"

(جشنواره استانی تئاترقصص قرآنی آموزش وپرورش گلستان 1389)

هفت اجرای عمومی در بندر ترکمن

نویسنده وکارگردان: حسین شیروانی    

بازیگران: سجادایری. متین ادریسی. مهدی خزین. علیرضااسکندریان. بهروز تاتاری. محمدقزل. ناصرقره قول. مهردادقره قول     گریم وطراحی صحنه: علی رضا یلمه      موسیقی: قادیر پیکر            طراح لباس : سولماایری

افتخارات:

کسب رتبه دوم نمایش  

 

نمایش های دردست اجرا گروه آلادا:

1. نمایش "من فقط آمدم تلفن کنم"

1388

عوامل:

نویسنده: حمیدرضا آخوند نصیری     کارگردان: حسین شیروانی    

بازیگران: عبدالرسول اونق. ساناز یلقی.

 

2. نمایش "کافه پیانو"

1389

عوامل:

نویسنده وکارگردان :عراز (شهروز) ایری    

بازیگران: علی رضا یلمه. حسین شیروانی. عبدالرسول اونق.عراز (شهروز) ایری. سانازیلقی

3. نمایش "طاقت حرف راست ر ا داری"

1389

عوامل:

نویسنده: محمد مهدی رسولی     کارگردان : حسین شیروانی     

بازیگران : عبدالرسول اونق. حسین شیروانی

 

 

4. نمایش"چیزهایی که نمیدانم"

1389

عوامل:

نویسنده وکارگردان : بهرام محمدایری    

بازیگران: بهرام محمدایری.حسین شیروانی.عراز (شهروز) ایری.عبدالرسول اونق. علی رضا یلمه. فرشیدکلته. حاجی محمدایری. محمودکر. سانازیلقی. هاجرقزل. سولمازصفائی. آی سونا قرجه نژاد. عادله گل

 

حضورعمومی :

1.جشنواره تئاترشهرستان بندرترکمن 1381 تا 1385

2.همایش فرهنگ وادبیات ترکمن درگرگان 1382

3.جشنواره اکو1382 گرگان

4.اولین جشنواره شعروادب ترکمن1382

4.جشن روز مادر1382

5.همایش کمک به زلزله زدگان بم1382

6.جشن روزدوستی مردم ومسئولین1382

7. تهیه لوح فشرده آموزشی نمایش چوپان به سفارش سازمان جهادکشاورزی گلستان1382

8.جشنواره تئاتر غرب استان گلستان1383

9.جشنواره تئاتراستان گلستان 1384

10.جشنواره فرهنگ وادب وهنرترکمن در دانشگاه بابلسر 1384

11.جشن صید اداره کل شیلات استان گلستان1388

12.دومین همایش شعروموسیقی اقوام خطه شمال درآمل 1388

13. جشن عیدقربان سالیانه

12. جشن عیدفطر  سالیانه

13.جشن دهه فجر سالیانه

14. تعطیلات نوروزی همه روزه سالیانه

15. تعطیلات تابستانه هفتگی  سالیانه

 

2. گروه تئاترملانفس:

سابقه:

درسال 1370 با نام"گروه تئاترروشن " در بخش گمیشان ازتوابع شهرستان بندرترکمن به سرپرستی آقای موسی جرجانی پا به عرصه وجود نهاد.

سال1372 این گروه با اجرای" نمایش مختومقلی" در"جشنواره تئاترآسیای مرکزی"در    عشق آباد پایتخت ترکمنستان اولین حضوررسمی و بین الممللی خودرا به ثبت رسانید.

 گروه تئاتر روشن درسال1377 پس ازتاسیس استان گلستان با "گروه ملا نفس بندرترکمن" که از سال 1366به سرپرستی آقای حاجی محمد ایری فعل بود،ادغام شد وتحت عنوان جدید گروه"ملا نفس شهرستان ترکمن"و به سرپرستی حاجی محمدایری ادامه حیات داد.

 

سرپرست: حاجی محمدایری (بنیانگذار موسی جرجانی)

حاج محمد ایری متولد1344 ترکمن، دیپلم اقتصاد فعالیت خودرا ازسال 1364 در نمایش "تلاقی"به نویسندگی وکارگردانی وبازیگری خوددرگروه تئاتر ارتش در ارومیه آغاز نمود.

درسال1366 گروه تئاترملانفس بندرترکمن را بنیانگذاری کردو همان سال نمایش"وداع کرکس" را با کارگردانی و نویسندگی و بازیگری خود در شهرهای تهران،آقلا وبندرترکمن به روی صحنه نمایش برد..

پس ازادغام گروه ملا نفس باگروه تئاترروشن گمیشان در نمایش های "خاک وطن"،"دمرول دیوانه"،"ایل امان خان "، "بربادرفته" ،"خان بازی "و"حاجی قولاق"بازیگری کردودرساخت واجرای موسیقی این نمایشها نیزهمت گمارد.

همچنین نویسندگی ،کارگردانی وبازیگری نمایشهای"آیین پرخانی "،"خان جنید "،"دست بالا دست "،"تولد یک آهنگ" درزمره فعالیتهای هنری اواست.

ایری سال1384ضمن بازیگری، طراحی صحنه ودکورنمایش"مترسک"مقام سوم موسیقی رااز جشنواره بین المللی معلولین تهران کسب نمود.

وی موسیقی، طراحی دکور، طراحی صحنه وگریم بسیاری از نمایش هایش را نیز انجام داده است.

اوعلاوه بر فعالیت در عرصه تئاتردرفیلم های بلندسینمایی بسیاری همچون "پاییز بلند"، "ملاصدرا،"شیخ بهایی"،"باور" و"آلماگل" بعنوان بازیگر ومسول هنروران نقش ایفاکرده است.

حضوردر سریال های تلویزیونی"کارگاه علوی2"،"افتتاح"،"یارش"،"قدرت"و"ستایش"بعنوان بازیگر ازدیگرسوابق هنری این فعال پرکارعرصه هنراست.

حضوردرکلیپهای"آیین باران خواهی"و"مختومقلی"ومستند"آق اوی"،هفت شهر عشق" و نیزفیلم های کوتاه" دنیاهی" و"جهول"و...از دیگر کوشش های نامبرده درصحنه بازیگری است.

وی سرپرستی گروه "ذکر خنجر" آیینی ملا نفس را نیز عهده دار است که به مناسبتهای مختلف در سراسر کشور در جشنواره ها وهمایش های مختلف هنرنمایی نموده است.

اوگواهینامه فیلمسازی وکارگردانی ونیز گواهینامه بازیگری را درسال 1385 از انجمن سینمای جوان اخذ نموده است.

وی بدلیل تسلط به تمامی سازهای سنتی ترکمن در بسیاری از جشنواره های موسیقی داخل وخارج کشور حضوریافته و

دیپلم افتخار سیزدهمین جشنواره سراسری موسیقی فجر بخاطر احیای موسیقی سنتی ترکمن را دریافت نموده است.

وی درسه دوره جشنواره دفاع مقدس ، رتبه اول موسیقی را به خوداختصاص داده است.

اعضا ی هسته مرکزی:

1.حاجی محمد ایری"کارگردان"  2. موسی جرجانی"نویسنده وپژوهشگر"  3.امیدرضا کلته"بازیگر"

4.لقمان محمدعظیمی"بازیگر"  5. قادیر یمودی"بازیگر"

اعضای گروه:

 موسی جرجانی. لقمان محمدعظیمی.حاجی محمدایری.عبدالناصرشیروانی.یکشم قلی کر.عبدالرحمان فراخی.

خلیل قلیچ نیازی.آنا قلیچ یولی. سطلیق بردی وجان.آیدوغدی وجان.خلیل نعمتی.عبدالسلام خانه زاده.عبدالمجید واقفی. ادریس اونق. قادیریمودی.ارازدردی خوجه.خال محمدپقه. امیدرضاکلته. فرهادعنایتی. دانیال ایری .علی یلمه. عیدمحمد(فریدون) مسکین کلته. شیرمحمد مهماندوست. تاج وردی پیکر.رستم جرجانی. قربان محمد نیکجو.عیسی فروهر. حاجی دردی گوگ.قربان دردی مدنی. مجیدکاظمی. محمدآتابای.مرحوم قل دردی کمی.

 آزیتاخداوردیانی.زبیده کر.مارال عظیمی.آلتین جرجانی .رابعه نیازی. نیلوفرقربانی. شراره قربانی .آی سونا قرجه. آیدین کر . ام کلثوم جرجانی.گل شیرین ایری.گل آیم ایری.گزل عظیمی. ناهیدفروهر.عابده نصیری نیا.حمیده نصیری نیا. آمنه بصیری نیا عارفه بصیری نیا. عادله گل. عالیه گل. زبیده کر. مارال خوشبین

 

نمایش های اجرایی :

1. نمایش"وداع کرکس"

(اجرای عمومی در بندرترکمن،آقلا وتهران1366)

عوامل:

نویسنده وکارگردان: حاجی محمدایری     

بازیگران: حاجی محمدایری. عبدالرحمان فراخی. بهرام محمدایری. قربان دردی مدنی 

2. نمایش بندی میان بودن و ماندن

 حضور در جشنواره استانی1374

این نمایش درشهرهای"عشق آباد" و" ماری" کشورترکمنستان نیز به روی صحنه رفت ومورداستقبال خیل علاقمندان فرهنگ وهنر بومی قرارگرفت.

عوامل:

نویسنده وکارگردان: عبدالحکیم بهرامی

افتخارات:

کسب رتبه اول بهترین نمایش درجشنواره تئاتراستانی

3. نمایش "خاک وطن"

 (جشنواره تئاتر استانی1378)/ (جشنواره سراسری سوره1382)(جشنواره سراسری سنتی وآیینی1382)

(اجرای عمومی در تئاترشهر تهران، بندرترکمن وگمیشان)

عوامل:

 نویسنده وکارگردان: موسی جرجانی    

بازیگران: موسی جرجانی. لقمان محمدعظیمی.حاجی محمدایری.عبدالناصرشیروانی. یکشم قلی کر. عبدالرحمان فراخی. خلیل قلیچ نیازی. آناقلیچ یولی. سطلیق بردی وجان. آیدوغدی وجان. خلیل نعمتی. عبدالسلام خانه زاده. عبدالمجیدواقفی. ادریس اونق. آزیتا خداوردیانی. زبیده کر. مارال عظیمی. آلتین جرجانی. رابعه نیازی. نیلوفرقربانی. شراره قربانی

افتخارات:

کسب دیپلم افتخارولوح تقدیربه خاطر مزامین بومی، طراحی صحنه، موسیقی ورتبه اول بازیگری زن ورتبه سوم کارگردانی  ازیازدهمین جشنواره تئاتراستانی

4. نمایش "دمرول دیوانه"(چه کسی به جای من میمیرد)

 (جشنواره تئاتراستانی1379)

عوامل:

نویسنده وکارگردان: موسی جرجانی     طراح صحنه:  آلتین جرجانی                           بازیگران: موسی جرجانی. لقمان محمدعظیمی. حاجی محمدایری. عبدالناصرشیروانی. یکشم قلی کر. عادله گل.عالیه گل.زبیده کر. .مارال خوشبین. آلتین جرجانی

افتخارات:

دیپلم افتخارولوح تقدیربه خاطر بازیگری،،مزامین بومی، موسیقی ورتبه سوم بازیگری

5. نمایش" ایل امان خان"

(جشنواره تئاترسراسری سوره 1379)(جشنواره بین المللی نمایشهای آیینی وسنتی 1383)

عوامل:

نویسنده وکارگردان: موسی جرجانی    

بازیگران: موسی جرجانی. حاجی محمدایری.لقمان محمدعظیمی. عبدالرحمان فراخی.  مارال عظیمی.عالیه گل. عادله گل. یکشم قلی کر. کاکا وجان. آناقلیچ یولی. عبدالناصرشیروانی. مارال خوش بین. بی بی زبیده کر.رابعه نیازی. آیدینگ کر.آلتین جرجانی    طراح صحنه:  آلتین جرجانی موسیقی: عبدالناصرخراجی. حاجی محمدایری

6. نمایش "بربادرفته"

(جشنواره تئاتراستانی1381)

عوامل :

نویسنده وکارگردان: موسی جرجانی    

بازیگران: موسی جرجانی. حاجی محمدایری. حسام الدین دوستی. عراز(شهروز)ایری. محموداونق.حاجی دردی گوگ. مارال خوشبین.آیدین کر.یکشم قلی کر.رستم جرجانی.امیدرضاکلته.دانیال ایری.گل آیم ایری 

افتخارات:

دیپلم افتخارولوح تقدیربه خاطرنویسندگی،کارگردانی، موسیقی، طراحی صحنه،لباس و بازیگری زن از جشنواره تئاتراستانی

7. نمایش"خان بازی"

(اولین جشنواره آیینی طنزکشوردراصفهان 1381)

عوامل:

نویسنده وکارگردان: موسی جرجانی     

بازیگران: موسی جرجانی. حاجی محمدایری. قربان دردی مدنی. جلیل سقر.       لقمان محمدعظیمی. طراح صحنه:  آلتین جرجانی

8. نمایش "حاجی قولاق"

 (جشنواره تئاتراستانی1381)

عوامل :

نویسنده وکارگردان: موسی جرجانی    طراح صحنه:  آلتین جرجانی

بازیگران: موسی جرجانی. حاجی محمدایری.لقمان محمدعظیمی. هادی یمودی. یکشم قلی کر. عرازدردی خواجه. عبدالرحمان فراخی. خال محمد پقه. امیدرضاکلته. رستم جرجانی. فرهادعنایتی. ناصرشیروانی. دانیال ایری. علی رضایلمه عید محمد(فریدون)مسکین کلته. شیرمحمد مهماندوست. تاج وردی پیکر. مارال خوش بین. آی سونا قره جه. عالیه گل. عادله گل. رابعه نیازی. آیدین کر. زبیده کر. ام کلپوم جرجانی.آلتین جرجانی. گل شیرین ایری. گل آیم ایری.گزل عظیمی. مارال عظیمی. نیلوفرقربانی.آزیتا خداوردیانی. ناهیدفروهر. عابده نصیری نیا. حمیده نصیری نیا.

افتخارات:

دیپلم افتخار نویسندگی،کارگردانی، موسیقی، طراحی صحنه ولباس و بازیگری زن

9. نمایش "آیین پرخانی"

(اجرای عمومی)1382

عوامل :

نویسنده وکارگردان:حاجی محمدایری    

بازیگران: حاجی محمدایری. محمودکر. بهروزایری. علی رضا یلمه. عیدمحمد (فریدون) مسکین کلته. حسین شیروانی. شیخ پنق.

10. نمایش "خان جنید"

(حضوردرجشنواره تئاتراستانی1383)

عوامل :

نویسنده وکارگردان: حاجی محمدایری     

بازیگران: حاجی محمدایری. محمودکر. لقمان محمدعظیمی. بهروزایری. علی رضا یلمه.عیدمحمد(فریدون)مسکین کلته. حسین شیروانی. شیخ پنق. 

افتخارات:

کسب رتبه دوم بازیگری مرد

11. نمایش "دست بالا دست"

(جشنواره تئاتر شهرستان1384)

عوامل:

نویسنده وکارگردان: حاجی محمدایری     

بازیگران: عید محمد (فریدون) مسکین کلته.امیدرضا کلته. دانیال ایری   

موسیقی: حاجی محمدایری

کسب رتبه دوم نمایش

12. نمایش " تولدیک آهنگ "

(اجرای عمومی 1385)

عوامل:

نویسنده وکارگردان: حاجی محمدایری     

بازیگران: حاجی محمدایری محمودکر. لقمان محمدعظیمی. بهروزایری. علی رضا یلمه. عیدمحمد(فریدون)مسکین کلته. حسین شیروانی. شیخ پنق. قادیریمودی. قربان قزل. امیدرضاکلته.

3. گروه تئاتر وحدت:

سابقه:

این گروه ازسال 1378 و با تاسیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی بندرترکمن فعالیت هنری خودرا آغازکرد.

سرپرست:

فرشیدکلته (موسس شهرام کرمی)

فرشیدکلته متولد 1358 بندرترکمن،فعالیت هنری خودرا از دوران تحصیلات ابتدایی ازسال 1368 با نمایش"سرشکسته" به کارگردانی روح ا... فرجی و نویسندگی خود آغاز نمود. همان سال داستان او تحت عنوان "قهرمان کوچک" درنشریه نهال انقلاب منتشرگردید.

سال 1370 گروه هنری دانش آموزی را به نویسندگی وکارگردانی خودجهت پوشش برنامه های دانش آموزی شهرستان در مناسبتهای تقویمی مختلف تاسیس نمود.

سال 1373 نمایش"دهانی که بی موقع بازشد (سکوت)" را براساس طرحی از حسین پیران نویسندگی وکارگردانی نمودکه به جشنواره تئاتردانش آموزی شهرستان راه یافت.

دردوران دبیرستان باادامه فعالیتهای هنری ذکرخنجرآیینی ترکمن را تشکیل داد و نویسندگی آیتم های طنز  بخش ترکمنی صداوسیمای مرکز گرگان را پذیرفت.

دردوران خدمت مقدس سربازی سه نمایش "سرباز بی نظم"(کارگردان ونویسنده)،"تست بازیگری"(کارگردان ونویسنده) و"پدرمعتاد"(بازیگر) ونماهنگ "تنهایی"(نویسندگی وکارگردانی)راتجربه نمود.

اخذ گواهینامه فیلمسازی از انجمن سینمای جوان درسال1382 تلاشی دیگر درجهت ارتقا هنرهای نمایشی بود.

دردوران تحصیلات دانشگاهی نمایش"مرگ دستفروش"ر ا درسال 1383 و نمایش"مرگ در میزند"را درسال 1384 بازیگری وکارگردانی نمود.

اوسال 1384 درنمایش"سه پرده"درکنارعباش شادروان به دستیاری کارگردانی پرداخت. نیزنمایش "آی ترک،گون ترگ" را درسال1384 ونمایش"دوتارشکسته"را درسال 1385  نویسندگی و کارگردانی و بازیگری کرد.

وی سال 1387 ازدانشگاه هنر و معماری واحد مرکز دانشگاه آزاداسلامی تهران دررشته "کارشناسی نمایش گرایش کارگردانی" فارغ التحصیل شد.

اودر سال 1388 نمایش خورشیدوستاره را جهت حضوردرجشنواره تئاتراستانی کارگردانی نمود.

اعضا ی هسته مرکزی:

1. فرشیدکلته "کارگردان"  2.خسرووردی کر"نویسنده وپژوهشگر"  ۳.سیدمهدی سادات کیائی "بازیگر"                            4. سولمازصفائی"بازیگر"                5. آی سونا قرجه نژاد "بازیگر"

اعضا:

شهرام کرمی.علی طوری فرد.علیرضاخلخالی. محمدصدیق احراری قندخت.حسینعلی امیرشاهی.عراز(شهروز)ایری .حکمت ا...شرافت. ارازمحمدمشهدی. کیارش قریشی نژاد. شهریاراحراری . سهراب نجاتی بیزکی . مهدی منصوری . بهرام محمدایری . محمدحسن جمال لیوانی .روح ا...مجللی.حسن مطلق.عبدالستارآسوده.اسمعیل رضایی. بهروزایری. سامره سیدآبادی. محمودکر. سید مهدی سادات کیائی. فرشته حقیقت دوست

 

نمایش های اجرایی :

1. نمایش "تنگنا"

(اجرای عمومی 1378)

 عوامل:

 نویسنده:علی کیوان نخعی    کارگردان: شهرام کرمی   

بازیگران: علی طوری فرد. شهرام کرمی. مهدی منصوری.سامره صیدآبادی. روح ا... مجللی   نورپردازی: علیرضاخلخالی

2. نمایش "پرواز دلپذیر"

(اجرای عمومی  1379)

عوامل:

 نویسنده: فریدزاده  کارگردان: شهرام کرمی                

بازیگران: عراز(شهروز)ایری. شهرام کرمی. مجید نصیری

موسیقی: علیرضا آقازاده                                              نورپرداز: یعقوب بسیوند   

3. نمایش "پارک ملت"

(اجرای عمومی 1380)

عوامل :

نویسنده وکارگردان: شهرام کرمی  

بازیگران:شهرام کرمی .علی طوری فرد.عراز(شهروز)ایری. روح ا...مجللی. ساراپورقاز

4. نمایش "سهم ما"

(جشنواره استانی خیابانی 1381 )(جشنواره غرب استان 1381)

عوامل:

 نویسنده وکارگردان: شهرام کرمی   

بازیگران: روح ا...مجللی .ساراپورقاز. ملیحه قزوینی. سولمازصفایی. عراز(شهروز)ایری

افتخارات:

کسب رتبه سوم بازیگری مرد صحنه ای

5. نمایش "پروازدر بن بست"

(جشنواره تئاترشهرستانی 1381)

عوامل:

نویسنده وکارگردان: روح ا... مجللی       ب

ازیگران: محمودکر.ساراپورقاز . سولمازصفائی. مهسا مجللی. ملیحه قزوینی. روح ا...مجللی . محسن طوری فرد. ستاررضاخواه

افتخارات:

کسب اول نویسندگی وبازیگری مردو کارگردانی

6. نمایش "نقاب"

(جشنواره تئاترشهرستانی 1381)

عوامل:

نویسنده وکارگردان: شهرام کرمی    

بازیگران: سید مهدی سادات کیائی. محمودکر. ملیحه قزوینی نژاد.

افتخارات:

کسب رتبه دوم بازیگری مرد

7. نمایش "هیپنوتیزم"

(جشنواره تئاترغرب استان1382)

عوامل:

کارگردان: شهرام کرمی  

بازیگران: روح ا...مجللی. ستاررضاخواه. محسن طوری فرد. سیدمهدی سادات کیائی. مهسا مجللی. ملیحه قزوینی نژاد. ساراپورقاز

افتخارات:

کسب رتبه اول بازیگری مرد

8. نمایش "فروشگاه"

(جشنواره تئاترغرب استان 1382)

عوامل:

کارگردان:شهرام کرمی      

بازیگران: سیدمهدی سادات کیائی. محسن طوری فرد. ستاررضاخواه. ملیحه قزوینی نژاد.

افتخارات:

کسب رتبه دوم بازیگری مرد

(12)

9. نمایش" اتاق انتظار"

(جشنواره تئاترغرب استان 1382)

 عوامل:

کارگردان:شهرام کرمی             

بازیگران: سولمازصفائی. ساراپورقاز. ملیحه قزوینی نژاد

10. . نمایش فرارازرادیکال

(حضوردرجشنواره غرب استان)(اجرای عمومی 1382)

عوامل:

نویسنده وکارگردان: شهرام کرمی     

بازیگران: شهرام کرمی. روح ا... مجللی .سارا پورقاز . محسن طوری فرد. ستاررضاخواه

افتخارات:

کسب لوح تقدیربازیگری زن

11. نمایش "رقص زنجیر(راه تباهی)"

(جشنواره تئاتراستانی 1383)

عوامل:

نویسنده وکارگردان

بازیگران: شهرام کرمی. روح ا... مجللی .سارا پورقاز. سولمازصفائی . محسن طوری فرد. ستاررضاخواه.فرشته حقیقت جو

افتخارات:

کسب لوح تقدیر بازیگری مردورتبه دوم بازیگری زن

12. نمایش "بهرام چوبین"

(حضوردرجشنواره تئاتراستانی1385)(اجرای عمومی1384)

عوامل:

کارگردان:شهرام کرمی        

بازیگران: شهرام کرمی.روح ا...مجللی.سید مهدی سادات کیائی.سید محمود منانی. ستاررضاخواه .محسن طوری فرد. مارال خوش بین. سولمازصفائی

افتخارات:

کسب رتبه دوم بازیگری زن

13. نمایش "قطعه ناتمام"

(جشنواره تئاترغرب استان 1385)

عوامل:

نویسنده وکارگردان:شهرام کرمی   

بازیگران: شهرام کرمی. روح ا... مجللی .سارا پورقاز . نینا عیدی. اعظم درستکار کاشک. فرشته حقیقت جو

افتخارات:

کسب رتبه اول بازیگری مردو رتبه دوم کارگردانی

14. نمایش "به همین سادگی"

(جشنواره خیابانی غرب استان 1385)

نویسنده وکارگردان: شهرام کرمی     

بازیگران: فرشته حقیقت جو. ستاررضاخواه

افتخارات:

کسب رتبه اول بازیگری مرد

 15. نمایش "زهره وطاهر"

(اجرای عمومی دردانشگاه آزاداسلامی تهران1386)

عوامل :

نویسنده وکارگردان: فرشیدکلته

16. نمایش "خورشید وستاره"

(حضوردرجشنواره تئاتراستانی 1388)

سه اجرای عمومی در بندرترکمن، بندرگز وکردکوی1387

عوامل:

نویسنده: افشین رشیدی   کارگردان: مهدی سادات کیائی.فرشیدکلته                     

بازیگران: محمودکر. روح ا...مجللی. حسین شیروانی.علی رضا یلمه. فرشته حقیقت جو

افتخارات:

کسب لوح تقدیربازیگری مرد

 

4. گروه تئاتر نغمه:

 

سابقه:

این گروه از سال 1383 با نمایش"ارتفاع"به نویسندگی حسن حامد وکارگردانی محمودکر در جشنواره تئاتر شهرستانی بندر ترکمن پا به صحنه تئاتربندرترکمن گذاشت.

گروه هیوا  سال بعد نیز نمایش "به آسمان نگاه کن" به نویسندگی وکارگردانی روح ا... مجللی را به روی صحنه برد.

 نمایش های "زمان می ایستد" ، "مارال" ، "بربادرفته" ، "خاک صحنه" ، "خورشید و ستاره" و "کوچه اقاقیا" از دیگر فعالیتهای این گروه طی سالهای 1384 تا 1388 است.

 این گروه ازسال 1389 به " نغمه " تغییر نام داده است.

 

سرپرست:

محمودکر متولد 1359 بندرترکمن، اولین حضورحرفه ای خوددرصحنه تئاتررا با بازیگری در نمایش "خاک وطن" در سال 1378 درگروه ملا نفس آغاز نمود.وی نمایش های "خان جنید "و   " تولد یک آهنگ "را نیز با گروه ملا نفس کارکرد.

همچنین با گروه وحدت بندرترکمن درنمایش های "پروازدر بن بست "و" نقاب" را ایفای نقش نمود.

از سال 1383 و با تاسیس گروه هیوا علاوه بر بازیگری به نویسندگی وکارگردانی پرداخت.

این هنرمند تا کنون پنج نمایش را نویسندگی وکارگردانی کرده است.

وی بمنظورافزایش دانش هنری خودگواهینامه مقدماتی وپیشرفته دوره نویسندگی و کارگردانی را در سالهای 1386و1387از اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی گلستان اخذ نمود. گذراندن دوره بازیگری سال 1385 درکانون سینماگران جوان درتهران واخذگواهینامه فیلم سازی سال 1383 از انجمن سینمای جوان گرگان تلاشی دیگرازاودرارتقا هنرهای نمایشی است.

محمودکرعلاوه برفعالیتهای تئاتر درسایرهنرهای تصویری چون فیلم های بلند "یارش"،"خانه شمعدانی" وفیلم های کوتاه "غروب من"،" صدای آشنا"،" چرخ " ایفای نقش نموده است

اعضا ی هسته مرکزی:

1. محمودکر" نویسنده وکارگردان" 2.روح ا...مجللی"بازیگر" ۳.محسن طوری فرد "بازیگر"      

4. فرشته حقیقت جو"بازیگر"         5. عبدالرحمن فراخی" موسیقی "

اعضا:

محمودکر. روح ا...مجللی.  محسن طوری فرد.فرشته حقیقت جو. عبدالرحمن فراخی . ستاررضاخواه . محسن طوری فرد.مهسا هاشمی. مینادرستکارکاشک. سانازیلقی . ا... مراد اسکندریان. سانازیلقی. عادله گل 

 

نمایش های اجراشده :

1. نمایش" ارتفاع"

(حضوردرجشنواره تئاترشهرستان1383)

نویسنده : حسن حامد      کارگردان: محمودکر   

بازیگران: محمودکر. آی سونا قرجه نژاد

افتخارات:

کسب رتبه اول کارگردانی ورتبه اول بازیگری زن و دوم  بازیگری مرد

2. نمایش" به آسمان نگاه کن"

(حضوردرجشنواره تئاترشهرستان1384)

عوامل:

نویسنده وکارگردان:روح ا...مجللی      

بازیگران: روح ا... مجللی. محمودکر. ستاررضاخواه . محسن طوری فرد.

فرشته حقیقت جو.

افتخارات:

کسب رتبه اول بازیگری مردورتبه اول نویسندگی

(15)

3. نمایش "زمان می ایستد"

(حضوردرجشنواره تئاترشهرستان1384)

عوامل:

نویسنده: ستاررضاخواه      کارگردان: روح ا... مجللی 

بازیگران: ستاررضاخواه. روح ا... مجللی .  محمودکر. محسن طوری فرد.

افتخارات:

کسب رتبه سوم بازیگری مرد

4. نمایش" مارال"

(حضوردرجشنواره تئاتر شهرستان1384)(حضوردرجشنواره تئاتراستانی حوزه هنری1384)

(حضوردرجشنواره تئاترغرب استان 1385)(حضوردرجشنواره تئاتراستانی1385)

(حضوردرجشنواره سراسری تئاتراصفهان 1385)

نویسنده وکارگردان: محمودکر          

بازیگران: محمودکر.حاجی محمدایری. مهسا هاشمی. مینادرستکارکاشک. سانازیلقی .       آی سونا قرجه نژاد.   طراح صحنه ولباس: حاجی محمدایری     موسیقی: عبدالرحمان فراخی

افتخارات:

کسب رتبه دوم بازیگری مردو نویسندگی وکارگردانی ورتبه سوم بازیگری زن ازجشنواره تئاترشهرستان

کسب لوح تقدیر کارگردانی ورتبه سوم نویسندگی وبازیگری مردازجشنواره حوزه هنری.

کسب رتبه اول بازیگری زن ورتبه سوم بازیگری مردو نویسندگی وکارگردانی از جشنواره غرب استان

کسب لوح تقدیر بازیگری مردورتبه دوم بازیگری زن وورتبه اول نویسندگی وموسیقی ازجشنواره تئاتراستانی 

5. نمایش "بربادرفته"

(حضوردرجشنواره تئاترغرب استان 1385)

6 اجرای عمومی

عوامل:

نویسنده وکارگردان: محمودکر     

بازیگران: محمودکر. سانازیلقی. ا... مراد اسکندریان . مهسا هاشمی

افتخارات:

کسب رتبه برتر نویسندگی و نفرسوم بازیگری زن و طراحی لباس

6. نمایش "خاک صحنه"

 (اجرای عمومی 1386)

عوامل:

نویسنده وکارگردان: محمودکر        

بازیگران: محمودکر. سانازیلقی. مهساهاشمی. مینا درستکارکاشک.

7. نمایش"کوچه اقاقیا"

 (حضوردرجشنواره تئاتراستانی"امیدهای جوان" 1388)

(اجرای عمومی در بندرترکمن1387)

عوامل:

 نویسنده وکارگردان: محمودکر     

بازیگران: محمودکر.علی رضا یلمه. فرشیدکلته. فرشته حقیقت جو 

 

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 8:13  توسط سیدابوالفضل حسینی  |