اداره فرهنگ وارشاداسلامی بندرترکمن

نگاهی به فرهنگ و هنرشهرستان های ترکمن وگمیشان

فراخوان

اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی گلستان

بمناسبت دویست وهفتادوهشتمین سالروزتولدشاعرنامی ایرانی ترکمن

جشنواره شعر مختومقلی فراغی

رادرمجتمع فرهنگی وهنری بندرترکمن دردوبخش فارسی وترکمنی برگزارمی نماید.

دراین جشنواره به ۲نفرازشاعران برگزیده دربخش فارسی و ۵نفردربخش ترکمنی جوایزنفیسی اهداخواهدشد.

ازکلیه ارسال کنندگان آثار به نحو شایسته تقدیربعمل می آید.

شرایط حضور:

۱. قالب و موضوع اشعار آزاد و با الویت اندیشه های مختومقلی فراغی

می باشد.

۲.شرکت درجشنواره برای کلیه شاعران درتمامی رده های سنی آزاداست.

۳. هرشرکت کننده می تواندحداکثربا ۳ اثرشرکت نماید.

۴. آثار ارسالی قبلا درجشنواره های مشابه ارائه نشده باشد.

۵. به آثاری که پس ازمهلت ارسال به دبیرخانه واصل شودترتیب اثرداده

نخواهدشد.

آثاربایددرسه نسخه وبانرم افزار۲۰۰۳ w0rd قلم زر۱۴وبه همراه یک قطعه عکس(برای کلیپ وبولتن جشنواره)به دبیرخانه جشنواره ارسال گردیده ودرذیل کلیه آثارمشخصات فردی شماره تلفن ونشانی پستی قیدگردد.

مهلت ارسال آثار:۲۰ اردیبهشت۹۰

تاریخ برگزاری جشنواره:۲۷ اردیبهشت۹۰

دبیرخانه جشنواره:استان گلستان.بندرترکمن.اداره فرهنگ وارشاداسلامی

تلفن۴۲۲۵۱۰۹-۰۱۷۳/نمابر۴۲۲۷۱۰۹-۰۱۷۳/تلفن ضروری ۰۹۱۱۱۷۱۸۰۵۵

پست الکترونیک t0rkaman@ershadnews.ir

برای کسب اطلاعات بیشتربه نشانی http://ershadbandar.blogfa.comمراجعه فرمایید.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۰ساعت 13:27  توسط سیدابوالفضل حسینی  | 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

1

آخوندی      عبدالحمید

شعروادب

2

آرخی         حمید

"

3

آرخی         عبدالمجید

"

4

آنا مراد نژاد رحیم بردی     

"

5

آنامراد نژاد    مصطفی

"

6

اسکندری    شاهرخ

"

7

اسکندریان   ا...مراد

"

8

اسمی          سمیرا

"

9

اصفهانیانی    غفار بردی

"

10

امانیان         عبداللطیف

"

11

اونق            بشیر

"

12

اونق           حمیده

"

13

اونق            نیاز محمد

"

14

ایری            عراز محمد

"

15

ایری            فائزه

"

16

ایمری          تایجان حاجی

"

17

ایمری          نورجان

"

18

بائی

"

19

بسیم          آق بی بی

"

20

پارسایی       آنه محمد

"

21

پاک             عبدالصالح

"

22

پرتوی          مهراب

"

23

پهلوانی         سمیرا

"

24

جردکی        گلیاد

"

25

جلالی          آق اویلی

"

26

چوپانی کلته  رحیم بردی

"

27

حسینی هادی(سید امیر)

"

28

خداوردیان    ارجان

"

29

خوجه          اراز دردی

"

30

خوجه          غفور

"

31

جانی            طاهر

"

32

خلیقی         قربان

"

33

راد زاده        امان نظر

"

34

راود             صالح بردی

"

35

سرداری        فریده

"

36

سقالی          یوسف

"

37

شاه نظری

"

38

شرافت         عزت ا...

"

39

شرافت         وحید

"

40

شیخ            محمد صفا

"

41

شیرمحمدی  تاج محمد   

"

42

صادقی         زینب

"

43

صفائی     آمنه(آیینه تاج)

"

44

طریک          صفر دردی

"

45

عابدی کر     حاج محمد

"

46

عاشور پور    جمشید

"

47

فولادی         محمد رضا

"

48

قانیخمزی    عبدالجبار

"

49

قرنجیک      رجب دردی

"

50

قزل             بهروز

"

51

قزل             مشهد قلی

"

52

قزل            حاجی محمد

"

53

قزل            نورجان حاجی

"

54

کر              حاجی قربان

"

55

کر               خسرو بردی

"

56

کر               غفار بردی

"

57

کر               ناز محمد

"

58

کلته             اغول دردی

"

59

کلته             ثریا

"

60

کلته             عبدالکریم

"

61

کم              حاجی امان

"

62

کم            منگلی حاجی

"

63

کوسلی        عطا

"

64

کوسلی    حاجی دردی

"

65

گجمی          سلیمه

"

66

گری             جانی

"

67

گلشاهی        آنه طواق

"

68

مخدوم           محمد رحیم

"

69

ملاخانی         رقیه

"

70

میناگر           رحمان بردی

"

71

نیازی            خدیجه

"

72

هاشمن          نظر

"

73

یاسینی         راضیه

"

74

یلقی             تنقر قلی

"

75

 

 

76

77

آخوندی        فریدون

تجسمی

78

اسمی           مریم

"

79

افشار            اغول بخت

"

80

اونق              بهزاد

"

81

ایازی             سارا

"

82

بهزادفر         علی

"

83

پناهی           سامیه

"

84

پناهی           سمیه

"

85

پورقاز           نعیمه

"

86

تمیزی           منصور

"

87

جوانمردی      سمانه

"

88

حسن نیا        کبری

"

89

دیانتی            مریم

"

90

شیخ              آنه محمد

"

 

91

صیاد چی       مارال

"

92

علاقی           عبدالوهاب

"

93

فولاد شکن   جمشید

"

94

قزل              سلیمه

"

95

کر                عبدالرحیم

"

96

کوچک        بی بی عایشه

"

97

گل              عادله

"

98

گلشنی       خدیجه

"

99

مخدومی      مارال

"

100

مددی          مهری

"

101

نیکپور         یعقوب

"

102

 

 

103

آخوندی       فریدون

تئاتر

104

ادریسی       متین

"

105

ایازی           عبدالکریم

"

106

اونق            عبدالرسول

"

107

ایری            سجاد

"

108

ایری            سولما

"

109

ایری           عراز(شهروز)

"

110

ایری            مرصاد

"

111

پای گل        افسانه

"

112

پناهی          نورمحمد

"

113

پیکر            ابراهیم

"

114

حقیقت جو  فرشته

"

115

خزین          مهدی

"

116

درستکار      اعظم

"

117

درستکار      مینا

"

118

رستمی        عالیه

"

119

سادات کیائی  سید مهدی

"

120

سعید          گلناز

"

121

شفیعی        علی

"

122

شیروانی     حسین

"

123

طاطاری       بهروز

"

124

امید طوری فرد

"

125

محسن طوری فرد

"

126

عیدی          نینا

"

127

فراخی        عبدالرحمان

"

128

قره جه نژاد آی سونا

"

129

قزل             قربان محمد

"

130

کر               خسرو دردی

"

131

کر                محمود

"

132

کلته             امیدرضا

"

133

کمی             زلیخا

"

134

گل               عالیه

"

135

مجللی          روح ا...

"

136

مجللی          زینب

"

137

مسکین کلته عیدمحمد

"

138

مهدی زاده       سمیرا

"

139

هاشمی           مهسا

"

140

یلقی                ساناز

"

141

یلمه                علیرضا

"

142

 عرازپور  رحمت ا..

"

143

 سلیم یارعلی

 موسیقی

144

آسایش        منصور

"

145

آقازاده صیدآباد علیرضا

"

146

احمدزادگان           حامد

"

147

اصفهانیانی    کمال

"

148

امانیان          غفور

"

149

اونق        جمعه تواق( قره)

"

150

ایری            حاجی محمد

"

151

پورقاز     سلیمان

"

152

پورقاز         مجید

"

153

پورقاز          وحید

"

154

پیکر            تاج بردی

"

155

پیکر            ام الکلثوم

"

156

چوگان          حاجی امان

"

157

رومی             فریدون

"

158

ساری زاده     نورنیاز

"

159

سبحانی        کامبیز

"

160

صیادنژاد       خوجه بردی

"

161

علقی             محمد

"

162

فراخی          عبداللطیف

"

163

قاضلی کر     فرهاد

"

164

قدوسی        حاج حسین

"

165

قزل            هاجر

"

166

کر                بایرام محمد

"

167

کر                شیرمحمد

"

168

کر                بهرام بردی

"

169

کر                صالح بردی

"

170

کر               محمدیوسف

"

171

کر               محمود

"

172

کم               ایوب

"

173

کم              حمید

"

174

کوچک        بی بی عایشه

"

175

کوچک        هاجر

"

176

کم               گل محمد

"

177

مراد نژاد      مصطفی

"

178

یمودی         رحمان

"

179

یمودی        عبدا...

"

180

 یار علی      رحیم

 

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 9:38  توسط سیدابوالفضل حسینی  | 

 

181

آخوندی           بهزاد

محصولات فرهنگی

182

احمدی            دردی

"

183

ایازی             محمد باقر

"

184

ایری             عاشور دردی

"

185

ایری              نوری

 "

186

اونق              لقمان

"

187

بشاد              عظیم بردی

"

188

بشمینه            فرشید

"

189

بنکران            محمد

"

190

بغدادی            امیر

"

191

بیرنگ پیرزمان  بیژن

"

192

پنق                سخید

"

193

توماج             عبدالباسط

"

194

خزین              فریدون

"

195

خوش پرست      کمال

"

196

داز                 عبدالرشید

"

197

دانشی فر          احمد

"

198

رحمانی            عبدالرسول

"

199

فرج ساز          علی اصغر

"

200

فرشاد              محمد

"

201

قاسم پور          اصغر

"

202

قاضیانی           قربان محمد

"

203

قرنجیک           ناصر

"

204

کر                 مجید

"

205

گلزاری            بهروز

"

206

محمد زاده        مراد

"

207

مهدیه قادر       محمد رضا

"

208

مومنی           عبدالواحد

"

209

نیک سیرت      بهروز

"

210

 

 

211

اونق              آیناز

سینما

212

پورقاز            رابعه

"

213

صفائی            سولماز

 "

214

کلته                فرشید

"

215

کلته                محمود

"

216

گل                 عادله

"

217

نافعی              آسیه

"

218

 

 

219

ایجاد              مجتبی

کتابفروشی

220

ایجاد

"

221

ایری              بی بی سخیده

"

222

توماج             ناز محمد

"

223

حسین پورکم     آنه محمد

"

224

خجمی            عاشور

"

225

خواجه            قربان

"

خوزینی          عبدالجلیل

"

226

دولدی            بی بی طاهره

"

227

رجبی             مهدی

"

228

سوقی             احمد

"

229

شفائیان           حمیدرضا

"

230

شیدائی            شهاب

"

231

محبتی             ایرج

"

232

قنائیان             طاهره

"

233

کریمی              رجب محمد

"

234

کلته                عبدالرحمن

"

235

منگلیان            اراز محمد

"

236

نظر نژاد          عبدالعزیز

"

237

هوشمند قارقی    ولی محمد

"

238

239

240

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 9:25  توسط سیدابوالفضل حسینی  | 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته هنری

1

اونق              عبدالرحمان

شعروادب

2

بهرآورقرنجیک  قیاس

"

3

تکه               آنه گلدی

"

4

جانی              کاکا

"

5

جردکی            گلیاد

"

6

جلالی             لطیفه        

"

7

دهقان            عاشوردردی

"

8

سوقی             ستار

"

9

طریک            صفر دردی

"

10

علاقی             قربان قلیچ

"

11

قرنجیک          صفورا

"

12

قره جه            قربان قلی

"

13

قوجق             تویجان

"

14

کتوکی            همرا

"

15

کلته               ثریا

"

16

کمی               حمید

"

17

گری              جانی

"

18

گلدیخانی          شهرام

"

19

مدرسی           یوسف

"

20

مرادی کمش تپه محمود    

"

21

 

"

22

 

 

23

اسلامی           عبدالحکیم

موسیقی

24

ایمری             ارازقلی

"

25

بایرامی           حکیم

"

26

بحری             اجی

"

27

پنق               عبدا...

"

28

چوگان            پیروز

"

29

خراجی           حمید

 

30

خراجی           ناصر

"

31

دلی               یحیی

"

32

رادزاده           امان نظر

"

33

شرقی            امان گلدی

"

34

شرقی            طواق محمد

"

35

شرقی            کاکا

"

36

شیخ             مینا

"

37

طریک           دردی

"

38

عاشوری        کاکا

"

39

قاضلی کر       تاج محمد

"

40

قرجه            جبار

"

41

قره جه         غارلی

"

42

قره جه         قربان قلی

"

43

قزل             قربان محمد

"

44

قوبه            جمال

"

45

کر               ستار

"

 

 

 

46

کر               گلدجان

"

47

کر               هادی

"

48

کر               بهرامقلی 

"

49

کر               تاج قلی

"

50

کر              خوجه دوردی

"

51

کم               توماج

"

52

کم               حاج امان

"

53

کم              عبدالصمد

"

54

کوچکی        عیسی

"

55

محمدزاده      یحیی

"

56

مختوم          امان بردی

"

57

مدرسی        ایوب

"

58

مرگنی         بهروز

"

59

نورتراج      عبدالقدیر

"

60

یلقی           عبدالکریم

"

61

 

 

62

 

 

63

 

 

64

 

 

65

تراج             عالیه

تجسمی

66

توماج نیا        آزاده

"

67

خوزینی          احمد

"

68

عظیمی           نادیا

"

69

ناصری          ایشان

"

70

 

 

71

 

 

72

 

 

73

 

 

74

ایری            سولماز

سینما

75

ایری(تورانی) مراد

"

76

ایری            هوشنگ

"

77

ایشانی           زولفیه

"

78

بای قلیچ نژاد   منیره

"

79

پنق              عید بی بی

"

80

رجب نژاد       آی سونا

 

81

شرقی           آیلر

"

82

شرقی           حاجی

"

83

خواجه

"

84

شیخ            بابک

"

85

قرنجیک       رحیم بردی

"

86

قره جه         تاج محمد

"

87

کر              الهام

"

88

کلته            تاقان دردی

"

89

نجمب          زبیده

"

90

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 9:24  توسط سیدابوالفضل حسینی  | 

91

جلالی         یوسف

علوم قرآنی

92

سوقی         محمود

"

93

کر            عاشجان

"

94

کلته پور      تنقربردی

"

95

گوگلانی       آق اویلی

"

96

عاصمی       احمد

"

97

عاصمی       محمد

"

98

قلیچ پور      گل محمد

"

99

قولی           ستار

"

100

نبوی نژاد     فیض ا…

"

101

 

 

102

آتابای          شاهپور

محصولات فرهنگی

103

محمدی       عزیزآنه

"

104

ارسالی        قربان محمد

"

105

ایوبی         مسعود

"

106

بالخانی

"

107

بساوند       رحمان بردی

"

108

پرنیخ         شهربانو

"

109

ثابتی          پرویز

"

110

جامعی        محسن

"

111

دست گزین  شیرمحمد

"

112

دولتی        حاجی امان

"

113

چوگان        حسن

"

114

ساتلخی

"

115

شمشادی    عبدالجلیل

"

116

دهقانی      عاشور محمد

"

117

روشنی      محمد امین

"

118

غیبی        عبدالقیوم

"

119

کسلخه      عبدالستار

"

120

کر           فرهاد

"

121

کر           محمد

"

122

کم           صفر محمد

"

123

گل          جمشید

"

124

مرادی گمیش تپه بهروز

"

125

مرادی گمیش تپه بهمن

"

126

مومنی        عبدالواحد

"

127

نور گلدی     حاج محمد

"

128

قرنجیک       محمد آنه

کتابفروشی

129

ایشانی         نوری

"

130

بالخانی         رجب محمد

"

131

برومند         کمش

"

132

بهلکه          آق محمد

 

133

توماج          رجب قلیچ

"

134

خوزینی        احمد

"

135

صیادلی        حلیم بردی

"

136

عبا

"

137

محمد عرازی  جعفر

"

138

قرنجیک       عبدالغفار

"

139

قره جه         بهروز

"

140

قره جه         تاج محمد

"

141

کلته            انا محمد

"

142

کم             غفور

"

143

مصطفایی     طاهر

"

144

 

 

145

 

 

146

 

 

147

 

 

148

 

 

149

 

 

150

جاذبی        اسماعیل

تئاتر

151

خوجه قلی    صفر محمد

"

152

خوشبین      مارال

"

153

سخندان      بابا

"

154

شیروانی    عبدالناصر

"

155

قرنجیک     آنا ملا

"

156

قرنجیک     انه دردی

"

157

قرنجیک     رضا        

"

158

قره جه نژاد آی سونا

"

159

کر             یکشم قلی

"

160

مختوم نژاد  عبدالعزیز

"

161

وجان         بهروز

"

162

 

 

163

خیوه ای     بهرام محمد

هنرمندشهید

164

دولتی        قربان

"

165

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 9:21  توسط سیدابوالفضل حسینی  | 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

1

آت جانی     موسی

فعال اجتماعی

2

آقی پور       مجید

"

3

اسماعیلی    قندوم

"

4

اسماعیلی    هادی

"

5

بایرامی        خدیجه

"

6

بشتالم         مریم

"

7

جاذبی         عبدا...

"

8

جعفری        کونش

"

9

جلالی کلته    لطیفه

"

10

حق نما        سمیه

"

11

حیدر نژاد    عارفه

"

12

خراجی        آرزو

"

13

خزینی        شهروی

"

14

خوزین        الهام

"

15

خوزینی       میکائیل

"

16

دوجی          قادیر

"

17

دوجی          مارال

"

18

ناصر           دولو

"

19

دهقانی         آی گل

"

20

رحمانی        کمال الدین

"

21

زحمتکش      جلال

"

22

شیروانی      یعقوب

"

23

صطلق         عطا

"

24

صیادچی       حاجی امان

"

25

قاضلی کر      رحیم

"

26

قرنجیک        امان بردی

"

27

قرنجیک        تاج بردی

"

28

قرنجیک       جمال الدین

"

29

قرنجیک       رحیم بردی

"

30

قرنجیک        وحید

"

31

قره جه          بهروز

"

32

قره جه          زلیخا

"

33

قطوری          سامیه

"

34

قطوری          ماهره

"

35

قوجقی           سمیه

"

36

قلیچ نیازی      خلیل

"

37

کر                تایماز

"

38

کر               حاجی کریم

"

39

کر                شاجان

"

40

کر                صدیقه

"

41

کرد               صایاد

"

42

کرداری          تیمور

"

43

کلته             تقان دردی

"

44

کلته              مادی

"

45

کلته              منیره

"

46

کلته ای          نعیمه

"

47

گری             غفور

"

48

محمدی         احمد دردی

"

49

مختومی        محمد صفا

"

50

ملایی           یوسف

"

51

نصیحتی        فرید

"

52

نیسانی          مرضیه

"

53

هیوه چی        آزمان

"

54

 

 

55

جهانی           عبا

شورای شهر

56

درخشان       عبدالغفور

"

57

شکیبائی       مهران

"

58

 

 

59

 

 

60

 

 

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 9:18  توسط سیدابوالفضل حسینی  | 

 

ردیف

نام کتابفروشی

نام مدبر مسئول

تاریخ تأسیس

صدور پروانه

آدرس کتابفروشی

شماره تماس

1

منگلیان

منگلیان       اراز محمد

1385

1385

 

بندر ترکمن-خ13 آبان

01734232605

2

 کم

حسین پورکم آنه محمد

1387

1387

 

بندر ترکمن-خ 13آبان

01734221683

3

نیما

شفائیان        حمیدرضا

1384

1384

 

بندر ترکمن-خ آزادی

01734224980

4

دولدی

دولدی     بی بی طاهره

1383

1383

 

بندر ترکمن-خ آزادی

01734222887

5

رجبی

رجبی            مهدی

1373

1373

 

بندر ترکمن-خ استقلال

 

6

خوزینی

خوزینی        عبدالجلیل

1384

1384

 

بندرترکمن- جمهوری

01734225932

7

شیدائی

شیدائی          شهاب

1384

1384

 

بندرترکمن-سید قطب

01734229605

8

سوقی

سوقی             احمد

1384

1384

 

بندرترکمن-نامی چاروا

01734224053

9

ایری توماج

ایری توماج    ناز محمد

1385

1385

 

بندرترکمن-پاسداران

01734227776

10

قنائیان

قنائیان           طاهره

1380

1380

 

بندرترکمن-شهید کاسب

 

11

محبتی

محبتی            ایرج

1387

1387

 

بندرترکمن-شهید کاسب

01734222081

12

هوشمند

هوشمند قارقی ولی محمد

1388

1388

 

بندر ترکمن-خ اباذر

01734233286

13

کریمی

کریمی        رجب محمد

1388

1388

 

بندرترکمن-جمهوری

01734224220

14

خجمی

عاشور            خجمی

1386

1386

 

بندرترکمن-جمهوری

01734227391

15

کلته

کلته           عبدالرحمن

1388

1388

 

بندر ترکمن- نیاز آباد

09113758710

61

نظر نژاد

نظر نژاد     عبدالعزیز

1388

1388

 

بندرترکمن-شهیدآخوندی

01734227938

17

خواجه

خواجه             قربان

1388

1388

 

بندرترکمن- پاسداران

09370897521

18

فرهنگ

ایری       بی بی سخیده

1388

1388

 

بندرترکمن- امام اعظم

01734291315

19

ایجاد

 ایجاد

 

 

 

بندرترکمن-دوشنبه بازار

 

20

مجتبی

ایجاد              مجتبی

 

 

 

بندر ترکمن-

 

اطلاعات کتابفروشی های شهرستان گمیشان

ردیف

نام کتابفروشی

نام مدبر مسئول

تاریخ تأسیس

صدور پروانه

آدرس کتابفروشی

شماره تماس

1

گلستان

جهانی           عبا

 

 

 

گمیشان- امام خمینی

 

2

قرنجیک

قرنجیک       عبدالغفار

1383

1383

 

گمیشان- امام خمینی

 

3

سعید

ایشانی          نوری

1368

1368

 

گمیشان-شهید مرگنی

 

4

کتابسرا

مصطفایی  طاهر            

1385

1385

 

گمیشان- امام خمینی

 

5

برومند

کمش برومند

1385

1385

 

گمیشان-شهید مرگنی

 

6

نگارستان

خوزینی          احمد

1383

1383

 

گمیشان-شهید مرگنی

4624611

7

کلته

کلته              آنا محمد

13856

13856

 

گمیشان- امام خمینی

4624215

8

صیادلی

صیادلی       حلیم بردی

1385

1385

 

گمیشان-شهید دستغیب

 

9

مختومقلی

گری         جانی

1375

1375

 

گمیشان- امام خمینی

4622656

10

بالجانی

بالجانی       رجب محمد

1381

1381

 

گمیشان-شهید با هنر

 

11

عرازی

عرازی       جعفر محمد

1388

1388

 

گمیشان-امام خمینی

 

12

قره جه

قره جه           بهروز

1377

1377

 

گمیشان-خواجه نفس

 

13

بهلکه

بهلکه           آق محمد

1379

1379

 

گمیشان- آرخ بزرگ

 

14

کم

کم                 غفور

1380

1380

 

گمیشان- آرخ بزرگ

 

15

قرنجیک

آنه قرنجیک   محمد

1385

1385

 

گمیشان-قرنجیک

 

16

قره جه

قره جه         تاج محمد

1383

1383

 

گمیشان-بناور

 

17

توماج

توماج         رجب قلیچ

1384

1384

 

گمیشان- کتوک

 

18

نجمب

نجمب             زبیده

1383

1383

 

گمیشان- بناور

01734734172

19

پنق

پنق           عید بی بی

1383

1383

 

گمیشان- قارقی

 

20

خواجه

خواجه

 

 

 

گمیشان-سیمین شهر

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 9:16  توسط سیدابوالفضل حسینی  | 

 

ردیف

عنوان اثر

نویسنده

سال انتشار

شهرستان

1

آتالارنقلی

گنبددردی اعظمی راد

 

گنبدکاوس

2

آتالار ناقلی (مجموعه داستان)

مشهد قلی قزل

 

بندرترکمن

3

آتش زیر خاکستر(مجموعه داستان)

مسعود دیه جی

 

علی آباد

4

آداب و ادعيه حج

ا... قلي توماچ

1388

بندرترکمن

5

آدنامه

مشهد قلی قزل

 

بندرترکمن

6

آرا و نظرات اسلام در مورد توسل

محمد آخوند کرنه

1384

 

7

آکا(مجموعه داستان)

خدرخوجه

 

بندرترکمن

8

آوای صحرا(مجموعه داستان)

عبدالرحمان اونق

 

بندرترکمن

9

آق پائق

آلتین جرجانی

1382

گرگان

10

آق جرن لر

آنا کاووسی

1381

 

11

اموزش الفبای ترکمنی

سردار سارلی

1385

گرگان

12

اموزش نماز پنجگانه اهل سنت

محمد عزیز صادقی

1385

 

13

آموزش نماز کودکان

اراز محمد طلبه

1383

گمیشان

14

آموزش وضو و نماز دوره ابتدایی

ستاربردی فجوری

1382

 

15

آن سوی سیم خاردار

موسی جرجانی

1385

گرگان

16

انه

منصور طبری

 

گنبدکاوس

17

آنه دیل

منصور طبری

1383

گنبدکاوس

18

آوای کلام

امان بردی کر

1382

 

19

اهنگهای ترکمنی(دردست انتشار)

فریدون رومی

1383

بندرترکمن

20

آهنگ های فولکوریک ترکمن

فریدون رومی

1382

بندرترکمن

21

ابریشم بافی

ابراهیم کلته

1385

بندرترکمن

22

اجه توتد اباکس

خدابردی حسین زاده

1381

 

23

احکام ویژه بانوان

صالح بهلکه

1381

بندرترکمن

24

ارتباط وتشابهات ترکمنی با یونانی،لاتین و آلمانی

تاجقلی قره باش

1388

 

25

از مختومقلی آموز اداب سخن

نورقلیچ فداکار

1385

گنبدکاوس

26

اسب ترکمن

 

1381

 

27

استاد دیلگ آخونگ غمنامه ثی

یارمحمد پقه

1384

آقلا

28

استادنظرلی محجوبی نوازنده چیره دست

موسی جرجانی

1380

گرگان

29

استادیم خلق

تقان مراد هلاکویی

1381

گنبدکاوس

30

اشک های پاییز

صفورا قرنجیک

1383

بندرترکمن

31

اصول مدیریت

قربان محمد  پورقاز

1381

بندرترکمن

32

اصول حسابداری

منصور کرگز

1387

 

33

اطاعت تقوا و موانع

حاج گلدی گلشاهی

1383

بندرترکمن

34

امثال وحکم در دیوان لغات الترک

شهروزوفرهمند آق آتابای

1381

گنبدکاوس

35

اویلانما بایری

مراد دوردی قاضی

1384

گنبدکاوس

36

ایران پناهگاه مسلمانان

موسی جرجانی

1386

گرگان

37

ایل آراسند (مجموعه اشعار)

آنه قربان قلیچ تاقانی

 

گمیشان

38

ایلیم حقدا(مجموعه اشعار)

بای محمد قلیچی

1389

 

39

ایلیم گونیم

عبدالرشید قرنجیک

1381

بندرترکمن

40

بازماندگان

هادی خرمالی

1384

کلاله

41

بازی های بومی ترکمن ها

ستار بردی فجوری

1383

 

42

باش کتاب

عبدالجبار آخوند نیک نهاد

1382

بندرترکمن

43

با مردان خدا

موسی جرجانی

1388

گرگان

44

باورهای ژرف

نظر محمد گلمحمدی

1385

گنبدکاوس

45

بایرام شاهیر

مشهدقلی قزل

1386

بندرترکمن

46

بخشلاگور لالام

عبدا... آهنگری

1383

 

47

برج قابوس رفیعترین بنای آجری جهان

شهروزوفرهمندآق آتابای

1384

گنبدکاوس

48

بررسی تحلیلی و تطبیقی اندیشه های فقهی حنیفه

محمد علی خالدیان

1384

 

49

بررسی مسکن عشایر با تاکید بر آلاچیق ترکمنها

ستار بردی فجوری

1389

 

50

برگزیده اشعار قره جه اوغلان

اراز محمد سارلی

1385

گرگان

51

بزه نامه بولوی

غفور خانی

1380

کلاله

52

بولک اوبه

عبدالرحمن خزین

1388

بندرترکمن

53

به خاطر اینچه برون(مجموعه داستان)

 

 

گنبدکاوس

54

بچه های ترکمن(مجموعه داستان)

عبدالرحمن اونق/عبدالرحمن دیه جی/یوسف سقالی

 

بندرترکمن

55

برگزیده اشعار قره جه اوغلان

ارازمحمد سارلی

 

گرگان

56

پرنیان هفت رنگ(در باره اشعار مختومقلی )

گنبددردی اعظمی راد

 

گنبدکاوس

57

تاریخ انبیاء از حضرت آدم تا زمان رسول خدا

آنه طواق آخوندگلشاهی

 

بندرترکمن

58

تاریخچه چهار شهر ترکمن نشین

اسدا... معطوفی

1389

گرگان

59

تاثیر قرآن مجید در سروده های ادبای پارسی گوی عرب وترکمن

حاج گلدی گلشاهی

1388

بندرترکمن

60

تجوید مبین و اذکار مسونه

امیر دادخواه

1383

 

61

تحفه الرجال

عبدالجلال آخوند رجال

1388

گنبدکاوس

62

تحلیلی بر اشعار مختومقلی

 

 

 

63

ترجمه وصایای رسل خدا

آنه طواق گلشاهی

 

بندرترکمن

64

ترغیب المومنین فی مولد سید المرسلین

عبدالرحمن تنگلی طاله

1383

 

65

ترکمن خیر دغاسی

عاشر محمد قولاق

1386

کلاله

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 9:3  توسط سیدابوالفضل حسینی  | 


 

ردیف

عنوان اثر

نویسنده

سال انتشار

شهرستان

66

ترکمنگ تاریخی

حاج عبدالغفورآخوندآهنگری

67

ترکمن لر تاریخی حاج

عبدالغفورآخوندآهنگری 

1383

68

ترکمن فولکوری

مراد دوردی قاضی

1381

گنبدکاوس

69

69 ترکمن فولکلوری(برینجی جلد)

مراد دوردی قاضی

1387

گنبدکاوس

70

ترکمن فولکلوری(ایکینجی جلد)

مراد دوردی قاضی

1387

گنبدکاوس

71

ترکمن های یموت

امین کنعانی    

72

تشابهات ترکمنی – فارسی

تاجقلی قره باش

1388

73

تشابهات ترکمنی _فرانسوی

تاجقلی قره باش

1387

74

تشابهات ترکمنی – عربی

تاجقلی قره باش

1385

75

تفسیر عابدی "20 جلدی"

حاج محمد عابدی کر  

بندرترکمن

76

توضیح المسائل ازدیدگاه مذهب حنفی

آنه طواق آخوند گلشاهی

1385

بندرترکمن

77

تفسیر گلشاهی 8 جلدی

آنه طواق آخوند گلشاهی

1385

 بندرترکمن

78

تمیزی وکثیفی

فرحناز مارامایی

1387

گنبدکاوس

79

توفیق الباری  

قربانقلی آخوند حیدر نژاد

1384

80

جاذبه های قلمرو مسکین قلیچ

یوسف سقالی 

1384

بندرترکمن

81

جام اشراق

نورالدین سن سبلی

1381

 آقلاآقلا

82

جناح مبتدی درعوامل جرجانی       

ستار بردی نوری زاده

1382

83

چاغه لر بستانی 

آخوند محمد جان بهلکه

1385

 بندرترکمن

84

حضرت علی و کبوتر چاهی 

بی بی حمیده محمد نیازی 

1385

گرگان

85

حفظ قرآن و آیات مشابه

اراز محمد یمرلی 

1382

 آقلا

86

 حقیقه الوسیله و ماهیه الوتینه

احمد آخوند قربان پور

1383

87

حکایات و تمثیلات روحنامه 

یوسف قوجقی

1384

 گرگان

88

 حکمدار بولسادیم ایل آراسیندا  

ارازمحمد سارلی

1382

گرگان

89

حکمدار بولسایدم ایل اراسیندا  

انه قربان قلیچ تقانی 

1385

90

خاطرات خدمت درهواپیمایی هما  

عبدالرحمن خزین

1388

بندرترکمن

91

خاطرات دختری ترکمن به نام مارال   

حسین نقابی 

1388

92

خلاصه ای از زندگینامه الحاج دیلگ آخوند فقر

حاجی گلدی آخوند سیفی

1384

93

خلاصه مقالات تاریخ ترکمن 

مرکز دائره المعارف ترکمن 

1384

94

داستان مختومقلی

بی بی حمیده محمد نیازی

1384

گرگان

95

دانشمند آتا عارف مشرق زمین

خوجه دوردی قوجوقی

1380

بندرترکمن

96

دانگ نملی گوزوم(مجموعه اشعار) 

عبدالقهارصوفی راد

کلاله

97

دده قورقوت

عبدالجلیل آخوندزاده

1386

آقلا

98

در راه عرفان

موسی جرجانی

1382

گرگان

99

در های شکسته (مجموعه داستان)

مسعود دیه جی  

بندرترکمن

100

دوبسیز دریا"دریای بی انتها"(مجموعه اشعار)

یار محمد پقه  

آقلا

101

دوتا (مجموعه داستان)

یوسف سقالی  

بندرترکمن

102

دولت محمد بال قزلنگ اثرلری (مجموعه اشعار)

مشهد قلی قزل  

بندرترکمن

103

دویغولاریم

نورجان حاجی قزل  

1387

بندرترکمن

104

دهلی بابا

قاقا بای ارزانی

1384

105

 دینبر دریا                            

یارمحمد پقه

1385

آقلا

106

دیوان اشعار جان محمد طریک

رحمان بردی مینا گر

1381

بندرترکمن

107

دیوان اشعار حاج محمد قزل

حاج محمد قزل

1382

بندرترکمن

108

دیوان اشعار غایب نظر غایبی

حاج مراد دوردی قاضی

1389

گنبدکاوس

109

دیوان اشعار کریم قربان پنس"

جرکز اونق    

110

دیوان حاج بگمرادآذری

بگمراد آذری 

1386

111

دیوان دولت محمد آزادی

اراز محمد سارلی

1385

گرگان

112

دیبسز دریا

یارمحمد پقه

1384

آقلا

113

دیوان کامل مختومقلی فراغی

مراددردی قاضی  

گنبدکاوس

114

دیوان مختومقلی فراغی

اراز محمد سارلی

1388

گرگان

115

دیوان مختومقلی فراغی(متن انتقادی)

نورمحمدعاشورپور-یوسف قوجق

گنبدکاوس

116

117

118

119

120

121

122

123

124

116 دیوان مختومقلی1و2 مشهدقلی قزل.تنقرقلی یلقی.عبدالرحمان اونق   بندرترکمن 117 دیوان مسکین قلیچ حاج مراد دوردی قاضی 1384 گنبدکاوس 118 دیوان ملانفس(قوشقی لار یقین دیسی) مراد دوردی قاضی 1385 گنبدکاوس 119 دیوری نینگ دیوانی اراز محمد یمرلی 1381   120 دیوان قربان علی معروفی مشهد قلی قزل 1382 بندرترکمن 121 در انتظار صدای پایت اغول بخت حبیبلی 1381   122 راز زندگی عایشه بی بی نازقلی زاده 1383   123 راز زیر زمینی(مجموعه اشعار) گلیاد جردکی   بندرترکمن 124 راهنمای سفر به آسیای مرکزی و قفقاز ارازمحمد سارلی 1383 گرگان 125 راهنمای سفر به ماورا سراج الدین مولوی زاده 1383   126 راهنمای مسافران استان گلستان موسی جرجانی 1380 گرگان 127 رباعی لار امانگلدی امان 1383   128 رستنی های مشترک ایران و ترکمنستان شامحمد امیری و منیژه توان 1389   129 رسم الخط زبان ترکمنی و قواعد نوشتاری فرهنگ و هنر کلاله 1384 کلاله 130 رسم المشق شکسته ساده محمد بازیار 1383 گنبدکاوس 131  مشاهیر جهان محمود مرادی کمش تپه 1386 گمیشان 131 روایت لاراگورا شهروز آق آتابای 1382 گنبدکاوس 132 ره آوردجشنواره الگوهای تدریس برتر حاج صفرعلی اونق 1385 بندرترکمن 133 ره آورد سرزمین وحی گنبددردی اعظمی راد 1388 گنبدکاوس 134 زبان تخصصی زیست شناسی عیسی جرجانی 1386   135 زبده المناسک نورمحمد آخوند بازیار 1381 گنبدکاوس 136 زن ترکمن موسی جرجانی 1382 گرگان 137 زندگی نامه استاد نظر اخوند ماهری خدر اخوند مهرابی 1385   138 زورق حاج گلدی آخوند گلشاهی 1383 بندرترکمن 139 زهره و طاهیر مراد دوردی قاضی 1382 گنبدکاوس 140 زیارتگاه خالد نبی خالد اخوند رایگان 1385 کلاله 141 زیورآلات ترکمن ابراهیم کلته 1383 بندرترکمن 142 ساوچی ستار سوقی 1385 آقلا 143 سرزمین من ترکمن صحرا قربان محمدپورقاز     144 سرگذشت حضرت آدم تاج محمدنصیری قرنجیک 1388 بندرترکمن 145 سرود عاشقان موسی جرجانی 1384   146 سلام سانگا ر آقاداغم عبدا... آهنگری 1380 گرگان 147 سوالات امتحانات نهایی جغرافیای 2 عبدالکریم اونق 1387 بندرترکمن 148 سودای مهتابی (مجموعه شعر) ثریا کلته   بندرترکمن 149 سوزن دوزی ترکمن ابراهیم کلته 1385 بندرترکمن 150 سیری براندیشه های دینی  مختومقلی   1383   151 سیری در تاریخ ترکمن مایسا ایری 1384 بندرترکمن 152 شرح احوال حضرت خالد نبی موسی جرجانی 1387 گرگان 153 شاحیروه دونیا عبدالقهار صوفی راد 1382 گنبدکاوس 154 شاهدان شهادت 2 عبدالصالح پاک 1384 بندرترکمن 155 شا صنم غریب مراد دوردی قاضی 1381 گنبدکاوس 156 شجره تراکمه انادردی عنصری 1383 گنبدکاوس 157 شرح حال حضرت خالد نبی عبدالرحمن آخوند تنگلی طانا 1385 گنبدکاوس 158 شوردان تاپیلدی تاقی پورمند 1383 گنبدکاوس 159 صایاد و همراه(ملانفس) مراددردی قاضی   گنبدکاوس 160 طهارت و نماز دستورلری ملاعبدالغفور آهنگری 1387   161 ظرایف نامه عبدالحمید امانی نژاد 1382   162 عاشق چانگلی دستانی حاج مراددوردی قاضی 1380 گنبدکاوس 163 عالم ترکمن ، خادم مختومقلی موسی جرجانی 1384 گرگان 164 عالم گوگلانی نعیمه عیدی 1388   165 عبدالرحیم زنهاری(مجموعه اشعار) مشهد قلی قزل   بندرترکمن 166 عبدالقادیر آخوند داغستانی مایا سمیع زاده 1381   167 عربی در 14 جلسه محمد جان بهلکه 1387   168 عرفان مختومقلی آنه طواق گلشاهی   بندرترکمن 169 عروسی مایا(مجموعه داستان) یوسف سقالی   بندرترکمن 170 عقیده حاج عبدالرحمن تنگلی طانا 1384   171 علائم بلوغ در دختران       172 غریب آشنا(گزارش سفربه ترکمنستان) گنبددردی  اعظمی راد   گنبدکاوس 173 غزل اغول دوردی کلته 1384 بندرترکمن 174 فرهنگ لغت قاضی"فارسی- ترکمن" حاج مراد دردی قاضی   گنبدکاوس 175 فرهنگ مختومقلی1و2 نورمحمد عاشور پور 7-1382   176 فرهنگ اختصارات کامپیوتری تورج مارامایی 1387 گنبدکاوس 177 فرهنگ تشابهات ترکمنی انگلیسی1 تاج قلی قره باش 1381   178 فضائل نماز جمعه صفر قلی کوچکی 1386 گنبدکاوس 179 فضایل و خلافت خلفای راشدین آنه طواق گلشاهی   بندرترکمن 180 فغان احمد سارلی 1385 گرگان 181 فقه مذهب حنفی الحنان طواق قلیچ توماچ 1385 بندرترکمن 182 فن انشا نویسی عطا کوسلی 1382 بندرترکمن 183 فهرست کتابهای چاپ قدیمی به زبان ترکمنی اراز محمد سارلی 1382 گرگان 184 فئودالها احمد سارلی 1387 گرگان 185 قتل وعام ترکمنها در پاییز غم انگیز محمد خوجه 1384 بندرترکمن 186 قربانعلی معروفی (مجموعه اشعار) مشهد قلی قزل   بندرترکمن 187 قرآن مجید ترجمه ترکمنی حاج گلدی گلشاهی 1387 بندرترکمن 188 قره بولاغ چشمه عرفان موسی جرجانی 1384 گرگان 189 قلم سبز صفر علی اونق 1385   190 قواعد دستور زبان فارسی انه طواق گلشاهی 1388 بندرترکمن 191 قواعد عربی ترکمنی گلدی آخوند گلشاهی 1381 بندرترکمن 192 قواعد عربی 1،2،3پیش دانشگاهی حکیم کوچکی 1385 بندرترکمن 193 کتاب شناسی مختومقلی آلتین جرجانی 1383 آقلا 194 کلاه پوستی(مجموعه داستان) تنقر قلی یلقی   بندرترکمن 195 کوین یور کلر احمد سارلی 1385 گرگان 196 مشاهیرجهان  احمدمرادی گمش تپه 1385 بندرترکمن                               

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

 

 

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 9:2  توسط سیدابوالفضل حسینی  | 

ردیف

عنوان اثر

نویسنده

سال انتشار

شهرستان

196

گوراوغلی

اراز محمد سارلی

1387

گرگان

197

گوراغلی(مجموعه داستان)

عبدالرحمان اونق

 

گنبدکاوس

198

گوزلک

انامحمد ساده

1384

 

199

لاله های صحرا

امان قلیچ شادمهر

1381

گنبدکاوس

200

لودا

بی بی حمیده محمد نیازی

1385

گرگان

201

لیلی و مجنون به زبان ترکمنی

 

 

 

202

ماجراهای آقا جوما

احمد سارلی

1388

 

203

مالیات بر ارزش افزوده پدیده نوین مالیاتی

اسماعیل مهدوی دنیا،عظیم بردی قرنجیک

1388

گرگان

204

ماهی (مجموعه داستان)

صفورا قرنجیک

 

بندرترکمن

205

متن انتقادی دیوان مختومقلی

یوسف قوجق

1388

یوجق

206

مثل های ترکمنی

نعیمه هوشمند

1384

 

207

مثنوی منگلی خان

یارمحمد پقه

1385

آقلا

208

مجموعه اشعار مختومقلی فراغی

 

1386

 

209

مجموعه شعر

یوسف سقالی

 

بندرترکمن

210

مجموعه داستان (از ترکمن صحرا)

خدر خوجه

1383

بندرترکمن

211

محتاجی

مراددوردی قاضی

1383

گنبدکاوس

212

محمدصفابرادرگمشده مختومقلی

موسی جرجانی

1387

گرگان

213

محمدولی کمینه نینگ دیوانی

حاج مراد دردی قاضی

1386

 

214

مختومقلی شناسی 1و2

یوسف سقالی

 

بندرترکمن

215

مختومقلی و سواران آسمانی

عقیل تقوی

1389

 

216

مدیریت مشارکت یا مشاوره در مدیریت

قربان محمدپورقاز

1380

بندرترکمن

217

مربی مهربونه

ستاربردی فجوری

1385

 

218

مردشاعر ومحمد شاعرینگ

حاج مراد دردی قاضی

1386

گنبدکاوس

219

مردم شناسی ترکمن های ایران

شهروز آق آتابای

1384

گنبدکاوس

220

مراوه تپه در ایینه زمان

جلال الدین آخوند بهلکه

1384

 

221

مشاهیر زنان ترکمن

عبدالجبار آخوند نیک نهاد

1382

 

222

مشهد مصریان و دهستان باستان

 

 

 

223

مکتب تابستانی

موسی جرجانی

1387

 

224

منظومه رونق السلام

خدر مهرابی

1385

 

225

معجزه قرآن

 

 

 

226

معراج رسول ا...

جمال الدین رحیمی  یارتپه

1384

 

227

مقدمه ای برشعرمختومقلی

گنبددردی  اعظمی راد

 

گنبدکاوس

228

مناجات و نصایح عرفانی

عابدملا ارمیش

1381

 

229

منینگ له داده مینگ بوی لاری

 

 

 

230

مهاجران داغستان

هادی خرمالی

1383

گنبدکاوس

231

مهارتهای مطالعه و موفقیت تحصیلی

صفرمحمد مخی زاده

1385

 

232

من نویدن بچه ها جون

شهناز علاقی

1388

بندرترکمن

233

منینگ له داده مینگ بوی لاری

عابدویلا ارمیش

1385

 

234

مولد النبی

حاج عبدالرحمن آخوند تنگلی طانا

1385

 

235

ناتوان

اناقلیچ یولی

1385

 

236

نان کی عسل می شود(مجموعه داستان)

تنقر قلی یلقی

 

بندرترکمن

237

نصایح بزرگان

عبدالعزیز تکه

1385

گنبدکاوس

238

نگاهی به فرهنگ مادی و معنوی ترکمن ها

گنبد دوردی اعظمی راد

1382

گنبدکاوس

239

نگرشی جغرافیایی به بندر ترکمن

رحیم بردی آنا مراد نژاد

1387

بندرترکمن

240

نماز کتابی

حوزه علمیه دارالحفاظ

1385

 

241

نماز هدیه معراج

ملا قاسم محمدی

1389

 

242

نیلبک زن دریایی(مجموعه داستان)

مسعود دیه جی

 

 

243

نی نوازان ترکمن

موسی جرجانی

1386

گرگان

244

ورزشکاران جاوید

موسی جرجانی

1384

گرگان

245

وسایل بهداشتی کودکان

فرحناز مارامایی

1387

گنبدکاوس

246

وسایل بهداشتی لیوان ودستمال جیبی

فرحناز مارامایی

1387

گنبدکاوس

247

هدیه الخلق الی سبیل الحق

عبدالرحمن آخوند تنگلی تانا

1383

گنبدکاوس

248

هدیه الرجال

محمد آخوند رجال

1382

گنبدکاوس

249

هدیه رمضان

حکیم کوچکی

1382

آقلا

250

هدیه کلاغ ها (مجموعه داستان)

تنقر قلی یلقی

 

بندرترکمن

251

هشت کتاب سهراب سپهری

عبدالرحمان اونق

 

گنبدکاوس

252

هنر نگارش سعدی در بوستان

انه طواق گلشاهی

1388

بندرترکمن

253

یادی از گذشته های دور(مجموعه اشعار)

ثریا کلته

 

بندرترکمن

254

یالقم (علم نحو)

حاج گلدی گلشاهی

1382

بندرترکمن

255

یالقیم

سخی قلیچی

1383

 

256

یاوار(مجموعه داستان)

مسعوددیه جی

 

بندرترکمن

257

یکسان سازی عروض و قافیه فارسی و عربی

آنه طواق گلشاهی

 

بندرترکمن

258

یگریمنجی عصرینگ باشلارینداکی شاهیرلار

عبدالرحمن خزین

1388

بندرترکمن

259

یورگ بوقجام

بهمن مرادی گمش تپه

1381

بندرترکمن

260

یورگ تولقینی

ارازمحمد ایری

1385

بندرترکمن

 

 

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 9:1  توسط سیدابوالفضل حسینی  | 

مطالب قدیمی‌تر